previous arrow
next arrow
Slider

De organisatie

Stichting Solace, Lommerlaan 8, 3956 BC, Leersum
KvK 58206183
RSIN 852923478

 

Bestuur Stichting Solace

Voorzitter: Cees Carrière
Secretaris: Joke Baardemans (tevens coördinator sponsoraanvragen)

De stichting heeft een ANBI-status

De bestuurders worden voor hun werkzaamheden niet beloond.

 

Missie en doelstellingen

De stichting hecht waarde aan lokale initiatieven (met name in en nabij de Utrechtse Heuvelrug), opgezet en gedragen door vrijwilligers en probeert deze waar nodig financieel te ondersteunen. De stichting focust op kleinschalige, afgebakende, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven. Reeds lopende of meerjarige projecten worden in principe niet ondersteund.

De stichting is in juni 2013 opgericht. Van belang is dat de te ondersteunen initiatieven en evenementen bijdragen aan de cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving. De stichting hecht eraan dat evenementen en initiatieven waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, niet in belangrijke mate gericht zijn op mensen van een bepaalde herkomst of gezindte en daarmee de participatie van bepaalde groepen op voorhand zouden belemmeren.

De ondersteuning is, in principe, eenmalig. Iedereen kan een aanvraag indienen die ter beoordeling aan het bestuur wordt voorgelegd. De ondersteuning kan zowel binnenlandse als buitenlandse initiatieven betreffen, maar richt zich in het bijzonder op initiatieven in en nabij de Utrechtse Heuvelrug.

Om haar doelstellingen te kunnen realiseren zullen alle aanvragen die door de stichting in behandeling worden genomen, getoetst worden aan de geformuleerde uitgangspunten.

 

Uitgangspunten

  • Verstrekken van financiële ondersteuning aan kleinschalige, afgebakende, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven en evenementen (bij voorkeur in en nabij de Utrechtse  Heuvelrug).
  • Initiatieven moeten bijdragen aan de cohesie en saamhorigheidsgevoel in de samenleving en bij voorkeur door vrijwilligers georganiseerd en gedragen.
  • De ondersteuning is in principe eenmalig.
  • Initiatieven van mensen van een bepaalde gezindte of herkomst die participatie van anderen op voorhand benadelen of uitsluiten worden niet ondersteund.
  • Aanvragen gericht op inkomstenondersteuning worden niet gehonoreerd, dus individuele ondersteuning is uitgesloten.
  • Tevens vallen ook meerjarige en reeds lopende projecten buiten de doelstelling.

 

Jaarverslag 2020

Begroting Solace 2021

Beleidsplan 2018-2023

Statuten Stichting Solace