previous arrow
next arrow
Slider

Aanvragen

De stichting ondersteunt slechts kleinschalige lokale projecten, gedragen door vrijwilligers. Projecten die een zakelijk belang dienen en/of waarbij een beloning wordt toegekend aan de organisatoren worden niet in behandeling genomen. De stichting verzoekt u vriendelijk eerst goed de missie en doelstellingen (onder organisatie) door te lezen voordat u een aanvraag indient.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient een beschrijving van het betreffende initiatief of evenement, het beoogde doel, de betreffende doelgroep en een onderbouwde begroting aangeleverd te worden, evenals een overzicht van financiële bijdragen uit andere bronnen. De sponsorcoördinator beoordeelt de aanvraag en zal deze, als aan alle voorwaarden is voldaan, ter beslissing aan het bestuur voorleggen. Het besluit van het bestuur is bindend en niet voor discussie of beroep vatbaar.

De toegekende bijdrage wordt doorgaans uitgekeerd na afronding van het project en na financiële verantwoording. Initiatieven in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug hebben de voorkeur.

Resumerend zijn voor een aanvraag nodig:

  1. beschrijving van het betreffende project
  2. duidelijke beschrijving van het beoogde doel en termijn van realisatie
  3. een onderbouwde begroting
  4. een overzicht van financiële bijdragen uit andere bronnen (dekkingsplan)
  5. volledige contactgegevens

 

Deze dient u te sturen naar info@stichting-solace.nl

 

Belangrijk! Alleen digitale aanvragen worden in behandeling genomen. Indien aan deze (of een van deze) voorwaarden niet is voldaan zal de aanvraag terzijde worden geschoven.