previous arrow
next arrow
Slider

De stichting

 

De stichting hecht waarde aan kleinschalige, lokale initiatieven, met name op de Utrechtse Heuvelrug en bij voorkeur opgezet en gedragen door vrijwilligers. Indien deze binnen de doelstelling van de stichting passen, kunnen ze voor ondersteuning in aanmerking komen.

Er zijn veel mooie initiatieven/projecten die de onderlinge samenhang, betrokkenheid en kennis van mensen ondersteunen en bevorderen. Dit kunnen onder andere projecten zijn op maatschappelijk gebied, op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Projecten waarbij mensen uit meerdere culturen centraal staan, draagt de stichting een warm hart toe. Initiatiefnemers die denken in aanmerking te komen voor ondersteuning, op basis van de missie en doelstellingen, kunnen na het lezen een aanvraag indienen via de mail.

Aanvragen voor individuele ondersteuning worden niet in behandeling genomen. Meerjarige en reeds lopende projecten vallen eveneens buiten de doelstelling.